آموزش تصویری آمار و احتمال نشر کانون علمی نخبگان شریف

حراج!

1,500,000 

شناسه محصول: 532706 دسته:

توضیحات

در این فیلم آموزشی کلیه مباحث مطرح در درس آمارو احتمال دانشگاه مربوط به رشته های فنی – مهندسی و علوم پایه است و در اکثر رشته ها به خصوص مهندسی صنایع برای امتحان کنکور کارشناسی ارشد هم مورد آزمون قرار می گیرد ، توسط استاد یوسفی (استاد دانشگاه های تهران با 15 سال سابقه تدریس) به صورت سلیس و روان حدودا 30 ساعت ارائه گردیده است . و شامل مباحث زیر است : 1- آمار توصیفی(شامل : کلیه مفاهیم اویه آماری مانند : میانگین ، میانه ،مد ،چارک اول ، چارک سوم ، واریانس ، انحراف معیار ، ضریب تغییرات و….)2-اصول شمارش (شامل : اصل ضرب ، اصل جمع ، جایگشت ، ترکیب و ترتیب و ….)3-متغرهای تصادفی (شامل : مفهوم بسیار مهم و اساسی متغیر تصادفی ، متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته ، تعریف تابع توزیع ، توزیع های توام و ….)4-امید ریاضی و واریانس (شامل : مفهوم امید ریاضی کاربردها و قضایای مربوط به آن ، مفهوم واریانس کاربردها و قضایای آن ، کو واریانس ، ضریب همبستگی ، خط رگرسیون و ….)5- توزیع های مهم گسسته و پیوسته ( شامل : توزیع برنولی ، توزیع دوجمله ای ،دو جمله ای منفی ،یکنواخت گسسته ،پواسون ، توزیع نمایی ، توزیع نرمال و ….)6- آمار استنباطی (شامل معرفی توزیع های T , F , Z و یافتن فاصله اطمینان در شرایط مختلف )7- برآورد8-آزمون فرض9-رگرسیون خطی ، نمایی و ….این درس در بسیاری از رشته های فنی مهندسی به خصوص در دروس مخابرات مهندسی برق ، کنترل کیفیت آماری و … کاربرد دارد . به خصوص برای رشته مهندسی صنایع نقش به سزایی در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری بازی می کند.

ناشر کانون علمی نخبگان شریف
مدرس دکتر علی یوسفی
نوع دیسک DVD
تعداد دیسک شش
موضوع دروس دانشگاهی
مقطع تحصیلی دانشگاه
مدت زمان 3000
مرجع صادر کننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سایر توضیحات کاملترین مرجع درس آمار و احتمال برای کلیه رشته های فنی مهندسی ، علوم پایه ، علوم انسانی